Конечна ранг листа – Четврт уписен рок 2019

Конечна ранг листа – Четврт уписен рок 2019

Конечна ранг листа – Четврт уписен рок 2019-Студиска програма за туризам – Дошколување

Конечна ранг листа – Четврт уписен рок 2019-Студиска програма за хотелско-ресторантски менаџмент – Дошколување

Конечна ранг листа – Четврт уписен рок 2019-Студиска програма за хотелско-ресторантски менаџмент – Државна квота

Конечна ранг листа – Четврт уписен рок 2019-Студиска програма за царина и шпедиција – Вонредни

Конечна ранг листа – Четврт уписен рок 2019-Студиска програма за царина и шпедиција – Приватна квота

Конечна ранг листа – Четврт уписен рок 2019-Студиска програма по менаџмент во услужен сектор – Вонредни

Конечна ранг листа – Четврт уписен рок 2019-Студиска програма по менаџмент во услужен сектор – Приватна квота