Корекција на резултатите по предметот Криминалистичка психологија