Корона Дијалози 3 – Видео

Корона Дијалози 3 – Видео

На 20.05.2020 со почеток во 19:30 часот започна третата серија на „Корона дијалози“ во организација на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола и Факултетот за туризам и угостителство – Охрид. Модератор на дебатата беше Проректорот Проф. д-р Марјан Ѓуровски, а говорници беа: Министерот за економија, Г-дин Крешник Бектеши, Ректорот на Универзитетот Проф. д-р Сашо, Коруновски, Деканот на ФТУ – Проф. д-р Цветко Андреески, Професорите Проф. д-р Науме Мариноски и Проф. д-р Иванка Нестороска, како и претставниците од стопанство, Крсте Блажески од ХОТАМ и Андреј Сирачевски од Аурора Турс.Кандидатите кои поднесле пријава за прв циклус на студии во вториот уписен рок треба да се запишат на 24.09.2021 година во просториите на ФТУ.

Повеќе информации на страницата на УПИСИ