Курсеви

На оваа секција можете да пронајдете курсеви, презентации, лекции и слично поврзано со предметите, по договор со професорите.

Кандидатите кои поднесле пријава за прв циклус на студии во вториот уписен рок треба да се запишат на 24.09.2021 година во просториите на ФТУ.

Повеќе информации на страницата на УПИСИ