Одложување испити кај проф д-р Снежана Дичевска

Одложување испити кај проф д-р Снежана Дичевска

Испитите кај проф д-р Снежана Дичевска во септемвриска испитна сесија се одложуваат на 23.09.2019 година во 10 часот.
Предметен професор Проф д-р Снежана ДичевскаКандидатите кои поднесле пријава за прв циклус на студии во вториот уписен рок треба да се запишат на 24.09.2021 година во просториите на ФТУ.

Повеќе информации на страницата на УПИСИ