Одложување на on-line предавањата кај Проф.д-р Мирјана Секуловска