Одлука од Наставно Научен Совет од 28.05.2020 год. за утврдување на начин на полагањаКандидатите кои поднесле пријава за прв циклус на студии во вториот уписен рок треба да се запишат на 24.09.2021 година во просториите на ФТУ.

Повеќе информации на страницата на УПИСИ