Предавање по предметот Вовед во осигурување кај Проф. Д-р Климе Попоски

Предавање по предметот Вовед во осигурување кај Проф. Д-р Климе Попоски

Предавање по предметот Вовед во осигурување кај Проф. Д-р Климе Попоски ќе се одржи на ден 16.11.2019 год. (сабота) во 12:30 часпт.