ПРЕДЛОГ ОЦЕНКИ ПО ПРЕДМЕТИТЕ ХРАНА И КУЛТУРА, ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И МЕНАЏМЕНТ СО КУЛТУРНИ РЕСУРСИ – ПРВА ДЕКАДА – ЈУНИ 2020 – ОХРИД

ПРЕДЛОГ ОЦЕНКИ ПО ПРЕДМЕТИТЕ ХРАНА И КУЛТУРА, ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И МЕНАЏМЕНТ СО КУЛТУРНИ РЕСУРСИ – ПРВА ДЕКАДА – ЈУНИ 2020 – ОХРИД