Проекти

Проект И-ТОУР Покана за понуда:

Факултетот за туризам и угостителство – Охрид ги поканува сите заинтересирани да достават понуди за Сместување и организација на настан во врска со понудата I-TOUR-CN1-SO1.3-SC026 No. 03-145/1.

Рокот за доставување на понуди е најдоцна до 21.03.2019 во 12:00 часот.

Повеќе детали  ќе најдете во приложените документи на тендерското досие.

Документи

Факултетот за туризам и угостителство – Охрид ги поканува сите заинтересирани да достават понуди за Организирање на Тура за културно откривање во С. Македонија (Пелагонија/Преспа) и Грција (Преспа/Западна Македонија) (Cultural Discovery tour in N.Macedonia (Pelagonija/Prespa)and Greece (Prespes/Western Macedonia) во врска со понудата I-TOUR-CN1-SO1.3-SC026 No. 12-184/1.

 Рокот за доставување на понуди е најдоцна до 22.06.2020 во 12:00 часот.

Повеќе детали  ќе најдете во приложените документи на тендерското досие:

Документи

Факултетот за туризам и угостителство – Охрид ги поканува сите заинтересирани да достават понуди за Надворешна експертиза за оценување на туристички производи во врска со понудата I-TOUR-CN1-SO1.3-SC026 No. 03-34/1.

Рокот за доставување на понуди е најдоцна до 27.01.2021 во 12:00 часот.

Повеќе детали  ќе најдете во приложените документи на тендерското досие.

Факултетот за туризам и угостителство – Охрид ги поканува сите заинтересирани да достават понуди за Печатење на дисеминациски материјали во врска со понудата I-TOUR-CN1-SO1.3-SC026 No. 12-71/1

Рокот за доставување на понуди е најдоцна до 22.02.2021 во 12:00 часот.

Повеќе детали  ќе најдете во приложените документи на тендерското досие.

Документи

Кандидатите кои поднесле пријава за прв циклус на студии во вториот уписен рок треба да се запишат на 24.09.2021 година во просториите на ФТУ.

Повеќе информации на страницата на УПИСИ