Работна средба на ФТУ Охрид со претставници на МАКАМ – ТРАНС