Резултати Испит априлска сесија проф. д-р Лидија Симонческа