Резултати испит јануарска сесија 2020 проф. д-р Лидија Симонческа