Резултати испит проф. д-р Лидија Симонческа 17.09.2019