Резултати Испит проф. д-р Лидија Симонческа (јунска сесија)