Резултати од испити во втора декада-Јули 2020 Доц. Д-р Стевчо Мечески