РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТИТЕ ОДРЖАНИ НА 20.06.2019 КАЈ ДОЦ. Д-Р ЛАРИСА ВАСИЛЕСКА