Резултати од испитити по предметите Вовев во осигурување и Финансиски менаџмент и увид

Резултати од испитити по предметите Вовев во осигурување и Финансиски менаџмент и увид

Резултати од испитити по предметите Вовев во осигурување и Финансиски менаџмент и увид во тестовите ќе има на ден 13.09.2019 (петок) во 16 часот.



Кандидатите кои поднесле пријава за прв циклус на студии во вториот уписен рок треба да се запишат на 24.09.2021 година во просториите на ФТУ.

Повеќе информации на страницата на УПИСИ