Резултати од Ноемвриска сесија 2019 кај Проф.д-р Мирјана Секуловска