РЕЗУЛТАТИ ОД ОДРЖАНИОТ ИСПИТ ПО ХРАНА И КУЛТУРА – СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА – ПРВА ДЕКАДА – 2020