Резултати од првиот колоквиум по Уставно право и испитот Институции на пензиско и социјално осигурување кај Проф. д-р Јове Кекеновски

Резултати од првиот колоквиум по Уставно право и испитот Институции на пензиско и социјално осигурување кај Проф. д-р Јове Кекеновски