Резултати од втора декада, Септември 2020, Проф. Билјан