Соопштение – I кол. Инвестиционен менаџмент

Соопштение – I кол. Инвестиционен менаџмент

Се известуваат студентите кој го слушаат предметот Инвестиционен менаџмент дека првиот колоквиум ќе се одржи на 10.12.2019 година со почеток во 11 часот.
Предметен наставник, проф. д-р Вера Караџова