Соопштение – одложување испити проф Лидија Симонческа