Соопштение за часовите по предметот Царинска тарифа