Соопштение за Јунска Сесија 2020

Соопштение за Јунска Сесија 2020

Се известуваат студентите дека јунската сесија ќе се полага во две декади, секој студенти има право да избере во која декада ќе го полага испитит. Доколку испитот студентот не го положи во првата декада има право дополнително да го пријави во втората декада во неведените рокови објавени на распоредот за испити во јунска сесија. Во девете декади студентите имаат право да ги полагаат испитите од непарен и парен семестар. За пријавување испит се доставува пријава доколку испитот се полага по прв пат и и пријава и уплата од 300 денари за секој пријавен испит кој се полага по втор пат и повеќе пати.