Соопштение за обавување задолжителна практична работа – Осигурување