СООПШТЕНИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ПРВИОТ КОЛОКВИУМ – со физичко присуство – ПО ПРЕДМЕТИТЕ ХРАНА И КУЛТУРА И ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО – закажано за ден 03.06.2020

СООПШТЕНИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ПРВИОТ КОЛОКВИУМ – со физичко присуство – ПО ПРЕДМЕТИТЕ ХРАНА И КУЛТУРА И ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО – закажано за ден 03.06.2020

Им се соопштува на студентите дека ПРВИОТ КОЛОКВИУМ по предметите ХРАНА И КУЛТУРА и ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО во Охрид се закажува за ден 03.06.2020 – СРЕДА во 10:00 часот. Право на полагање на колоквиумот имаат студентите кои го имаат избрано (или го слушаат како редовен) предметот во летниот семестар 2019/20 год. (при заверка на семестар во Јануари/Февруари 2020 год.). Студентите се должни да проверат дали им стои предметот според I-KNOW системот во летниот семестар. Доколку имаат проблем студентите треба да регулираат со студентски прашања најдоцна до 02.06.2020.
ПОЛАГАЊЕТО НА КОЛОКВИУМОТ НЕ Е ПОВРЗАНО СО ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТОТ ВО ПРВА ИЛИ ВТОРА ДЕКАДА.
На денот на полагањето студентите се должни да дојдат со лична заштитна опрема и ќе бидат прозивани за влегување во просториите на ФТУ.Кандидатите кои поднесле пријава за прв циклус на студии во вториот уписен рок треба да се запишат на 24.09.2021 година во просториите на ФТУ.

Повеќе информации на страницата на УПИСИ