СООПШТЕНИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ – со физичко присуство – ПО ПРЕДМЕТИТЕ ХРАНА И КУЛТУРА И ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО – закажано за ден 08.06.2020 во 14 часот

СООПШТЕНИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ – со физичко присуство – ПО ПРЕДМЕТИТЕ ХРАНА И КУЛТУРА И ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО – закажано за ден 08.06.2020 во 14 часот

Им се соопштува на студентите дека ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ по предметите ХРАНА И КУЛТУРА и ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО во Охрид се закажува за ден 08.06.2020 – ПОНЕДЕЛНИК во 14:00 часот. Право на полагање на колоквиумот имаат студентите кои го имаат избрано (или го слушаат како редовен) предметот во летниот семестар 2019/20 год. (при заверка на семестар во Јануари/Февруари 2020 год.). Студентите се должни да проверат дали им стои предметот според I-KNOW системот во летниот семестар. Доколку имаат проблем студентите треба да регулираат со студентски прашања најдоцна до 02.06.2020. ПОЛАГАЊЕТО НА КОЛОКВИУМОТ НЕ Е ПОВРЗАНО СО ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТОТ ВО ПРВА ИЛИ ВТОРА ДЕКАДА. На денот на полагањето студентите се должни да дојдат со лична заштитна опрема (заштитна маска и нараквици) и ќе бидат прозивани за влегување во просториите на ФТУ.
Предметен наставник Доц. Д-р Михаел Ристески