Соопштение за одржување настава кај Проф. Д-р Данијела Милошоска

Соопштение за одржување настава кај Проф. Д-р Данијела Милошоска

Предавањата по предметот Царинска Тарифа кај Проф. Д-р Данијела Милошоска ќе се одржуваат секој Вторник со почеток во 12:00 часот.