СООПШТЕНИЕ ЗА ON-LINE ПРЕДАВАЊЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ ХРАНА И КУЛТУРА (27.05.2020 ВО 10:00 ЧАСОТ) И ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО (27.05.2020 ВО 11:30 ЧАСОТ)

СООПШТЕНИЕ ЗА ON-LINE ПРЕДАВАЊЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ ХРАНА И КУЛТУРА (27.05.2020 ВО 10:00 ЧАСОТ) И ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО (27.05.2020 ВО 11:30 ЧАСОТ)

Им се соопштува на студентите кои ги слушаат предметите ХРАНА И КУЛТУРА и ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО дека следното предавање со помош на видео конференција (on-line streaming) преку GOOGLE MEET ќе се одржи на ден 27.05.2020 – СРЕДА во следните термини:
– ХРАНА И КУЛТУРА во 10:00 часот – ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО во 11:30 часот
Се замолуват студентите да бидат вклучени на платформата GOOGLE CLASSROOM, 15 минути пред почетокот на часот по соодветниот предмет, каде ќе биде ставен линк за конекција.
ВАЖНА НАПОМЕНА: ОВА СООПШТЕНИЕ ВАЖИ ЗА СИТЕ СТУДЕНТИ , ВКЛУЧУВАЈЌИ ГИ И ОНИЕ КОИ ИМААТ ПОЛОЖЕНО ПРЕДМЕТ КАЈ ПРОФ. КОРУНОВСКИ ВО ПРЕТХОДНИТЕ СЕМЕСТРИ (КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ИЛИ ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО)
Предметен наставник Доц. Д-р Михаел РистескиКандидатите кои поднесле пријава за прв циклус на студии во вториот уписен рок треба да се запишат на 24.09.2021 година во просториите на ФТУ.

Повеќе информации на страницата на УПИСИ