Соопштение за предавњата по Стратегиски менаџмент во услужен сектор

Соопштение за предавњата по Стратегиски менаџмент во услужен сектор

Со цел да не се прави гужва поради ситуацијата, студентите на насока Осигурување и МУС да дојдат во понеделник во 10 часот за да им биде поделен материјал за изготвување презентација. Студентите на насока Царина и шпедиција со број на индекс од 16590 до 16760 да дојдат во понеделник во 10 часот за да им биде поделен материјал за изготвување презентација. Останатите студенти да дојдат исто во понеделник но во 10.30 часот. Со почит, проф. д-р Лидија Симонческа