Соопштение за приемни саати проф. Д-р. Габриела Ракичевиќ