Соопштение за студентите кои слушаат часови кај проф.д-р. Јове Кекеновски