Соопштение за термин за втор поправен колоквиум по предметите ПАТНИЧКИ АГЕНЦИИ и МАРКЕТИНГ