СООПШТЕНИЕ за ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕПАРНИОТ СЕМЕСТАР ЗА АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА

СООПШТЕНИЕ за ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕПАРНИОТ СЕМЕСТАР ЗА АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА

ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕПАРНИОТ СЕМЕСТАР ЗА АКАДЕМСКАТА 2019/2012 ГОДИНА ЌЕ СЕ ВРШИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 03.10.2019 ГОДИНА ДО 10.10.2019 ГОДИНА ВО СЛУЖБАТА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА СПОРЕД СЛЕДНИОТ РАСПОРЕД:

ВТОРА ГОДИНА 03 И 04.10.2019 ГОДИНА –
ТРЕТА ГОДИНА 07 И 08.10.2019 ГОДИНА –
ЧЕТВРТА ГОДИНА 09 И 10.10.2019 ГОДИНА
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС

ИНДЕКС –
УРЕДНО ПОПОЛНАТ ЕКТС ОБРАЗЕЦ ПОТПИШАН ОД РАКОВОДИТЕЛ НА СТУДИСКА ПРОГРАМА –
УРЕДНО ПОПОЛНАТ ШВ 20 ОБРАЗЕЦ –
СЕМЕСТРАЛЕН ЛИСТ –
УПЛАТА 85 ДЕНАРИ ЗА ОБРАСЦИ –
УПЛАТА 100 ДЕНАРИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ –
РАТА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈА 6150 –државна квота
12300 – кофинансирање

РАТА ЗА КНИГИ –
УПЛАТА 600 ДЕНАРИ ЗА КНИЖЕН ФОНД –
УПЛАТА 100 ДЕНАРИ ТЕТРАТКИ –
УПЛАТА 200 ДЕНАРИ СТУДЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА –
УПЛАТА ЗА ПРЕЗАПИШАН ПРЕДМЕТ ( ДОКОЛКУ ИМА НЕПОЛОЖЕНИ ИСПИТИ ОД ПРЕТХОДЕН НЕПАРЕН СЕМЕСТАР)
ПРЕДЕВАЊАТА ЗА НЕПАРЕН СЕМЕСТАР ЗА СИТЕ ГОДИНИ И НАСОКИ ЌЕ ЗАПОЧНАТ ОД 01.10.2018 ГОДИНА СПОРЕД РАСПОРЕД КОЈ ЌЕ БИДЕ ОБЈАВЕН НА ВЕБ СТРАНАТА НА ФАКУЛТЕТОТ И ОГЛАСНАТА ТАБЛА.Кандидатите кои поднесле пријава за прв циклус на студии во вториот уписен рок треба да се запишат на 24.09.2021 година во просториите на ФТУ.

Повеќе информации на страницата на УПИСИ