Соопштение за земање оценки проф. д-р Симона Мартиноска