Студентска пракса

 • Формулари за пракса 2017 година:

   

  Соопштение до студентите од студиските програми:

  Туризам и Хотелско-ресторанска I, II и III година

   

  Почитувани колеги студенти,

  Секоја година во вашиот студиски курикулум е предвидена задолжителната практична работа.

  Секој студент без исклучок треба да помине 30 дена пракса и притоа да биде ангажиран на соодветно работно место во туристичките и угостителските претпријатија.

  Важно е да се знае дека при првата ваша средба со претпоставените од претпријатијата каде ќе бидете пратени на пракса треба да добиете воведно предавање за задачите и обврските кои произлегуваат од соодветната работна позиција на која сте распределени.

  Во прилог се конечните списоци за изведување на практичната работа.

   

  Проф. д-р. Иванка Нестороска

  Проф. д-р. Симона Мартиноска

   

  GID I

  GID II

  GID I_1

  GID III

  HRM I 1

  HRM III_1

  Turizam I godina praksa 2018

  Turizam II godina praksa 2018

  Turizam III godina praksa 2018