Студентска пракса

 • Формулари за пракса:

   

  Соопштение до студентите од студиските програми:

  Туризам и Хотелско-ресторанска I, II и III година

   

  Почитувани колеги студенти,

  Секоја година во вашиот студиски курикулум е предвидена задолжителната практична работа.

  Секој студент без исклучок треба да помине 30 дена пракса и притоа да биде ангажиран на соодветно работно место во туристичките и угостителските претпријатија.

  Важно е да се знае дека при првата ваша средба со претпоставените од претпријатијата каде ќе бидете пратени на пракса треба да добиете воведно предавање за задачите и обврските кои произлегуваат од соодветната работна позиција на која сте распределени.

 

Известување за пракса – Царина и шпедиција

РАСПОРЕД за обавување на пракса за студентите од насока ОСИГУРУВАЊЕ

Списоци за практична настава Туризам – Хотелско ресторански менаџмент – Гастрономија

Кандидатите кои поднесле пријава за прв циклус на студии во вториот уписен рок треба да се запишат на 24.09.2021 година во просториите на ФТУ.

Повеќе информации на страницата на УПИСИ