Термин за полагање втор колоквиум по предметот Социлогија