Термини за полагање први колоквиум кај Проф.д-р Лилјана БаткоскаКандидатите кои поднесле пријава за прв циклус на студии во вториот уписен рок треба да се запишат на 24.09.2021 година во просториите на ФТУ.

Повеќе информации на страницата на УПИСИ