Термини за внесување оцени – Проф.д-р Пере Аслимоски