Внесување оцени проф. Лидија Симонческа

Внесување оцени проф. Лидија Симонческа

Се известуваат студентите дека оцени за оние што положиле преку колоквиуми ќе бидат внесувани на ден 26.06 (среда) во 10 часот.
Проф. д-р Лидија Симонческа