XIII Интернационална научна конференција 2016

XIII Интернационална научна конференција 2016

Konferencija

 

XIII Интернационална научна конференција на сервисен сектор 2016 ќе се одржи во Oхрид на 06-07 Октомври 2016.

Повеќе информации:
http://conference.ftu.uklo.edu.mk