Тарифници за надоместоци за издавање на реални акти

Прв циклус додипломски – конкурс и информации за надоместоци

Втор циклус магистерски – конкурс и информации за надоместоци

Трет циклус докторски – конкурс и информации за надоместоци