Контакт

Адреса

Кеј Македонија 95, 6000 Охрид, Македонија

Телефон/Факс

+ 389 46 611 517

Телефон

+ 389 46 611 518 
+ 389 76 355 501

E-mail

ftu@uklo.edu.mk

Мапа