• Основан во 1970 година

  • Квалитетно образование во економија и бизнис

  • Преку 5000 дипломирани студенти

  • 48 вработени

  • Преку 30 меѓународни договори со 24 различни земји

МИСИЈА

Посветени сме на поттикнување квалитетно образование и оспособување на нашите студенти да станат динамични лидери во полињата на економијата и менаџментот. Нашата мисија е водена од пет основни вредности кои го оформуваат нашиот пристап и ја дефинираат нашата посветеност на науката, одржливоста и влијанието врз општеството

ВРЕДНОСТИ

  • АКАДЕМСКА ИЗВОНРЕДНОСТ

  • МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНОСТ

  • ЕТИЧКО ОДНЕСУВАЊЕ

  • ИНКЛУЗИВНОСТ И ОДРЖЛИВОСТ

  • ОПШТЕСТВЕНО ВЛИЈАНИЕ