Почетна/Студии/Студентска пракса

Студентска пракса

Формулари за пракса

Соопштение до студентите од студиските програми:

Туризам и Хотелско-ресторанска I, II и III година

Почитувани колеги студенти,

Секоја година во вашиот студиски курикулум е предвидена задолжителната практична работа.

Секој студент без исклучок треба да помине 30 дена пракса и притоа да биде ангажиран на соодветно работно место во туристичките и угостителските претпријатија.

Важно е да се знае дека при првата ваша средба со претпоставените од претпријатијата каде ќе бидете пратени на пракса треба да добиете воведно предавање за задачите и обврските кои произлегуваат од соодветната работна позиција на која сте распределени.

Известување за пракса – Царина и шпедиција

РАСПОРЕД за обавување на пракса за студентите од насока ОСИГУРУВАЊЕ

Списоци за практична настава Туризам – Хотелско ресторански менаџмент – Гастрономија