Испитот по предметот царинска модернизација ќе се одржи на ден 03.03.2021 (среда) во 11 часот.