Тимот на студентскиот магазин на ФТУ има потреба од креативци, студенти кои се заинтересирани да пишуваат, фотографираат и креираат со цел развој на магазинот. Студентите кои сакаат да стекнат нови искуства, да соработуваат и сакаат да остават трага во ФТУ да се пријават најдоцна до 15.10.2021 на емаил: ftu.students@uklo.edu.mk или на нашиот Инстаграм профил ftu_ohrid
Со почит, Тимот на студентскиот магазин